Sân bóng Futsal ngoài trời In
Giới thiệu
Viết bởi Quản trị   
Thứ sáu, 14 Tháng 4 2017 09:48
sanbong

Giá thuê sân

Thời gian Giá
6g-10g 300.000 đ/giờ
10g-15g 200.000 đ/giờ
15g-18g 400.000 đ/giờ
18g-20g 500.000 đ/giờ
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 09:26 )